Metin Yüksel Atar
Metin Yüksel Atar
Kastamonu Üniversitesi hemşirelik bölümünde okumaktayım. ''Öğrenci Hemşireler Derneği'' üyesiyim. (2016-2019 yılları arasında Hemsire.Com sitesinde yazarlık ve Kastamonu temsilciliğini yapmıştır.)
Yazarın Makaleleri
Bilinçsiz Antibiyotik (İlaç) Kullanmanın Zararları
Toplumumuzda yaygın olarak görülebilen bilinçsiz antibiyotik kullanımı problemi sadece bireyleri olumsuz etkilenmemekle kalmayıp ilerleyen süreçte toplum üzerinde de olumsuz sonuçlanabilecek risk faktörleri oluşturabilmektedir. Antibiyotik...
Hemşirelik Nedir?
Bu konuda biraz düşünelim isterseniz. Hemşire ne anlam ifade ediyor sizin için? Hastane ortamında hemen hemen her yerde rastladığımız, kimi zaman acilde denk geldiğimiz, kimi zaman serviste, kimi zaman yoğun bakımda, bazen poliklinikte hemen...
Hemşirelikte Pedagojik Formasyon Hakkında Her Şey (Soru-Cevap)
Pedagojik formasyon; belirli bir bilim dalında eğitim almış kişilerin okullarda eğitimci olarak görev alabilmerini sağlayan bir araçtır. Bu araç sayesinde bilim dalında eğitim almış kişiler okullarda eğitim verebilme yetkisine sahip...
Anne Çocuk Sağlığının Ülke Gelişiminde Rolü
İnsan anne karnından dünyaya gelip ölümüne kadar olan evrelerde hayatta var olan birer bireyleri oluşturmaktadır. İnsanoğlu varoluş sebebiyetiyle birbiriyle etkileşimde, iletişimde bulunan birer canlılardır. Bu etkileşim ve iletişim birbirleriyle...
Bir Halk Sağlığı Sorunu: Diyabetes Mellitus
İnsan, evrim'i gereği doğup, gelişip, büyüyüp daha sonrasında yaşlılık ve ölümle son bulan bir varlıktır. Bu varlık doğumunda ölümüne kadar olan süreç boyunca küçük hücrelerden başlayarak çoğalan ve gelişen doku - organ...
Dermatolojik Hastalıklarda Hemşirelik Bakımı
Dermatoloji (cilt): Cilt hastalıkları tedavisi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Bir başka ifadeyle deri bilimi de denilmektedir. Günümüzde farklı farklı çeşitlerde dermatolojik hastalıklar çıkmakla birlikte biz daha çok toplumumuzda yaygın...
Üst Solunum Sistemi Hastalıklarında Tedavi ve Bakım
Solunum sistemi üst solunum yolları; Ağız   Burun (nasus)   Farinks   Larinksten   Alt solunum yolları; Trachea   Bronşlar   Bronşiollerden oluşan bir sistemdir.​   Solunum sisteminde en önemli etkin görevi alan...
Toplumumuzda Hemşirelik Algısı ve Yanlış Bilinen Gerçekler
Toplum olarak okuma ve yazmaya karşı maalesef ilgisiziz. Kulaktan duyma bilgilerle herhangi bir konuda hemencecik kanıya varabiliyoruz. Araştırıp öğrenmeye olan eğilimsizliğimiz yüzünden yanlış bilgilerle toplum düzeyinde kalıplaşmış...
Triaj Nedir? Triaj Sisteminin Önemi
Triaj Nedir? Triaj kelime manası olarak seçme - ayırma - eleme anlamlarına gelmektedir. Diğer bir anlatımla triaj, hasta ya da yaralanmış bireyi tedavi - bakımın sağlanması amacı ile bireyleri o anki durumlarının aciliyetine göre sınıflandırıp...
Hastanın Postoperatif (Ameliyat Sonrası) Süreçteki Bakımı
Postoperatif süreç (ameliyat sonrası) hemşirelik bakımı hasta ameliyathaneden çıktıktan sonra taburcu edilene kadar hemşirenin yapması gereken tedavi-bakımın uygulanması sürecini kapsar. Cerrahi operasyon geçiren hasta birey ameliyattan sonra...
Genel Anestezi Etkileri ve Safhaları
Anestezi, halk arasında tabiriyle hastanın bayıltılması, hastanın acıyı hissetmemesi, bilinçli bir bilinç kaybı sağlanması olarak bilinmekte olan bir uygulama ama tam olarak nedir bu anestezi? Bilimsel anlamda genel anestezi neleri bize ifade...
Cerrahide Şok ve Önemi
Şok; Hayati organların normal kanlanamaması yani yetersiz doku perfüzyonudur. Cerrahide şok ise; ameliyat olacak hastanın preoperatif, intraoperatif ve postoperatif süreçte herhangi bir şok (travma) çeşidiyle karşı karşıya kalabilme durumudur...
Preoperatif Hemşirelik Bakımının Önemi
Preoperatif hemşirelik bakımı; planlanmış bir ameliyat için kliniğe yatırılan hastanın ameliyathaneye gidene kadar hemşirenin yapması gereken bütün tetkik ve uygulamaları içermektedir. Bu süreç içerisinde hemşire hastanın psikolojik ve...